Turpinās gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem. Sekojot tradīcijai, tos ievadīs "Garīgās mūzikas koncerts". Tā saturiska un sižetiska līnija būvēta tā, lai aizvestu klausītājus pie īpašas sajūtu piramīdas un garīgām atklāsmēm. Turpina Skirmante Balčiūte.