Koalīcija: Bankām noteikt virspeļņas nodokli nav virsmērķis; jāveicina kreditēšana

Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecība vaētu sākties aprīļa izskaņā