Ne tik sen aiz kalniem ir tie laiki, kad Lapmežciemam bija divas lietas, ar kurām lepoties visas republikas mērogā – tas bija zvejnieku kolhozs “Selga”, slavens ar saviem panākumiem darbā, kā arī estrādes ansamblis “Selga”, kas darbojās šī kolhoza tolaik jaunajā un skaistajā kultūras namā.

Ja arī nosaukums “Selga” dažam varbūt neko daudz neizteiks, tad, ja pieminēšu vārdus – Andrejs Lihtenbergs, Aldis Ermanbriks, Māra Krievkalne, Sandra Ozolīte, Ēriks Kamarūts, Raimonds Raubiško – cerams, atmiņā uzausīs ne viena vien skaista un ļoti iemīļota dziesma no šī ansambļa repertuāra. Kā jau zvejnieku kolhoza ansamblim pieklājas, Selgas repertuārā bija daudz dziesmu, veltītas jūras un jūrnieku tēmai, taču ne tikai, sevišķi laikā, kad grupai pievienojās neparastais ģitārists un komponists Zigmunds Lorencs. Dziesmas sacerēja ne tikai viņš, bet arī Aivars Zītars un citi ansambļa dalībnieki, protams, arī Harijs Užans, un diez vai pietiktu ar vienu raidījumu, lai pieminētu it visus mūziķus, kuri savulaik pabijuši Selgas dalībnieku vidū.