20. gs. 60. gadu vidū neticamu popularitāti ASV iemantoja mūzikas stils ar apzīmējumu "folk - roks". Bagātīgajā muzikālajā paletē uz folk - roka skatuves nenoliedzami vienu no redzamākajām vietām ieņēma duets "Saimons un Garfankels".