Varam izvēlēties, vai šodien iet ciemos, vai gaidīt viesus mājās. Bet Jaunais gads nevienam neprasa - viņš ir atnācis pats, kā katru gadu. Jaunā gada pirmajā raidījumā turpinām to, ko nepabeidzām vakar - tā ir iepazīšanās ar mūsu mūziķu veikumu aizvadītajā gadā.