Kas var būt jaukāk, kā iesākt vasaru ar kārtīgu izdejošanos zaļumos, tātad – zaļumballē!

Zaļumballe – tas ir skaists un skanīgs latviešu valodas vārds, kas joprojām tiek lietots, lai apzīmētu vasaras pasākumu brīvā dabā ar mūziku un dejām. Tiesa, katrai paaudzei ar zaļumballi saistās citas asociācijas.
Novērtējot zaļumballes fenomenu Latvijā un arī citviet pasaulē, pētnieku grupas "Serde" tradicionālās kultūras pētnieces Ieva Vītola un Signe Pucena savulaik pat bija izveidojušas īpašu zaļumballes tradīciju burtnīcu, kurā apkopoti stāsti par piedzīvoto zaļumballēs dažādās Latvijas vietās un laikos – gan pirmskara Latvijā, gan padomju gados, gan mūsdienās.