Viņa vieta latviešu rokmūzikas vēsturē nav apstrīdama – ne ar ko nesajaucamā, skarbā balss un lieliskās rokziņģes, kuras viņš sacerējis ne pārāk daudz, bet tieši tik, lai gandarīts varētu justies vispirms pats.

“Līvu” zelta sastāva rašanās laikā viņš bija pats jaunākais grupas dalībnieks, bet, pārdzīvojis visas vētras, kļuva par pieredzējušāko. Ne tikai uz skatuves, bet arī ārpus tās stingri ieturēja savu stilu. Raidījums Dzīves ritmi mūzikā veltīts Jāņa Groduma ((1958. – 2010.) atcerei.