Septembra beigās skaistu un apbrīnojamu 80 dzīves gadu jubileju nosvinēja komponists, trompetists, taustiņu instrumentālists, ansambļu vadītājs un pats galvenais - ilggadējs sirsnīgs un atsaucīgs mūsu Latvijas Radio kolēģis Gunārs Freidenfelds. Un atzīmēja, kā klājas kārtīgam mūziķim - ar jaunu albumu. 14 dziesmas ar latviešu dzejnieku Alfreda Krūkļa, Ārijas Elksnes, Dainas Avotiņas un Austras Skujiņas vārdiem, ko iedziedājusi Ineta Rudzīte. Šīsdienas raidījums veltīts nelielam ieskatam Gunāra paveiktajam dzīvē un mūzikā.