Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik pat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks. Latviešiem pagāniskajā tradīcijā Lieldienas jeb Lielās dienas jēgu un saturu izteic pats vārds - diena ir kļuvusi lielāka par nakti. Izplatoties kristietībai, tās rituāli saauguši ar pagāniskajiem, kas ar laiku integrēti kristīgajās tradīcijās, padarot tos tautai saprotamākus. Lieldienas pazīst visur pasaulē. Bez reliģiskajām svētku svinēšanas tradīcijām, tāpat ka Ziemassvētkos, arī Lieldienu svinēšanā pastāv katras tautas tradicionālas ieražas un rituāli - reizēm pat diezgan dīvaini…