Dziesma mūsu tautai palīdzējusi izdzīvot visos laikos. Ne velti Trešo atmodu dēvēja arī par „dziesmoto revolūciju”, kas beidzās ar pilnīgu valstiskās neatkarības atjaunošanu. Un īpaša vieta ir tautasdziesmām. Kopš sensenas pagātnes tautasdziesma bijusi neatņemama dzīves sastāvdaļa latviešu zemnieku sabiedrībā, kas mutvārdu mākas − runāšanu un dziedāšanu − turēja lielā godā. Latvju tautas kultūras vēsturē kā nozīmīgākā un pilnvērtīgākā tautasdziesmu krājuma autors ir iegājis Krišjānis Barons. Kad Barons sirmā vecumā nomira, viņa bēres Rīgā izvērtās par vēl nepiedzīvotu latviskā patriotisma manifestāciju. Latviešu tauta apglabāja savu Dainu tēvu ar tādu pašu godu un svētsvinību, ar kādu citas tautas apglabā savus karaļus un prezidentus.

20. gadsimta 70. gadu beigās sākotnēji pilsētās radās folkloras ansambļu kustība. Kustībai bija liela nozīme 20. gadsimta 80. gadu nevardarbīgajā cīņā par valsts neatkarības atjaunošanu. Kopš kustības sākuma tās flagmanis bija ansamblis “Skandinieki”. Tikai piecus gadus jaunāka ir postfolkloras grupa „Iļģi”, kas nupat - 21. aprīlī - nosvinēja pastāvēšanas 40. gadskārtu. Raidījums Dzīves ritmi mūzikā arī veltīts “Iļģiem” un viņu mūzikai.

 Ilga Reizniece viesojas arī raidījumā "Greizie rati":