2020. gadā Dailes teātrim svinama 100. jubileja, kurai par godu iecerēti dažādi sarīkojumi visa gada garumā, līdz pat 2021.gadam. Bet 1995. gadā par godu toreizējai teātra 75. jubilejai tapa īpašs iestudējums – Raimonda Paula un Māras Zālītes mūzikls "Meža gulbji". Abiem tas bija pirmais kopīgais darbs, bet par pieredzes trūkumu muzikālā teātra jomā nevarēja sūdzēties nedz komponists, nedz dramaturģe un dzejniece.

Andersena pasakas "Meža gulbji" dramatizējums toreiz bija Zālītes izvēle, jo kad jaundarba radīšanai viņu uzrunāja Dailes teātris, padomā bija vairākas pasakas, un vismīļākā no tām Mārai bija šī – par Elīzu un viņas 11 brāļiem, māsiņas mīlestību, ciešanām, uzupurēšanos un godīgumu.

Savā libretā Zālīte gribēja pilnībā norobežoties no toreizējām politiskajām un ekonomiskajām problēmām un skatītājiem atgādināt, ka "tumsa baidās vienīgi no gaismas, ka naids atkāpjas vienīgi mīlestības priekšā". Šī acīmredzot bija ļoti pareiza pieeja, abstrahēties no aktuālām tēmām un pievērsties vispārcilvēciskiem esības jautājumiem, ne velti mūzikls "Meža gulbji" kopš pirmizrādes 1995. gadā piedzīvojis vairākus uzvedumus, tā fragmenti nereti skan koncertos un iedzīvojušies mūsu mūzikas apritē.