Rokopera "Kaupēn, mans mīļais" pirmoreiz uzvesta 1999. gadā, tās trešo, jaunāko uzvedumu būs iespējams baudīt Siguldā 12. augustā.

„Mēs pavisam bijām četri, Kas viens otru nenodod,” skan rindas dziesmā par tumšajiem mežiem, sauktā arī par Kaupēna balādi. Par šo ar nāvi notiesāto laupītāju, kas iedvesa šausmas Latvijas ļaudīm 20. gados, sarakstītas grāmatas, sacerēta dziesma, un viņa personība atainojumu guvusi arī rokoperā "Kaupēn, mans mīļais". Tās autori – literāte Māra Zālīte un komponists Jānis Lūsēns nevairījās sava darba centrā likt noziedznieku, parādot arī iemeslus, kādēļ Ansis Kaupēns kļuva par valstī bīstamāko laupītāju.

Viņa tumšo pusi izgaismoja pretmets – Dzejnieks nātnās linu drānās, iemiesojot tautas dvēseli, kura paliek šķīsta pēc ciešanām, kādas piemeklējušas karos un citās ļaundarībās. 1999. gadā pirmizrādi piedzīvojusī rokopera atkārtoti uzvesta vēl divas reizes – un 12. augustā Siguldas pilsdrupu estrādē gaidāma īpaša "Kaupēn, mans mīļais" izrāde, apkārtnei ieslīgstot nakts tumsā.

Kopš pirmiestudējuma savā vietā, proti, Dzejnieka lomā visos trijos variantos nemainīgi palicis Zigfrīds Muktupāvels, bet Kaupēnu šajā izrādē tēlo aktieris Raimonds Celms.