Ivs Montāns – franču kinoaktieris un dziedātājs, cilvēks un mīts, reizēm šīs robežas bija tik nosacītas, ka neviens nevarēja pateikt, kur beidzas īstenība un sākas leģenda. Un reizē viņš bija īsts strādnieku šķiras varonis – ideāls, kurš bija tik tuvu vienkāršajai tautai, ka mākslinieka popularitāte palika nemainīga arī gadu desmitus pēc nāves.