Labklājības ministrija uzsākusi informatīvu kampaņu "Es gribu savas mājas". Tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpi, par ģimeniskas vides nozīmību bērna veselīgai un pilnvērtīgai aprūpei, arī samazināt institūcijās esošo bērnu skaitu, aicinot atsaukties uzņemošās ģimenes, kas būtu gatavas pieņemt audzināšanā vecākus bērnus. Kāpēc Latvijas aprūpes iestādēs arvien ir simtiem bērnu, kam liegts augt ģimeniskā vidē, interesējamies Ģimenes studijā. Raidījuma viešņas: Laklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja Aurika Zīvere un atbalsts biedrības „Tilts” pārstāve Vēsma Sandberga.

Ierakstā pieredzē par pusaugu meitenes ienākšanu ģimenē dalās Karīna Pētersone.

Latvijā aprūpes iestādēs šobrīd uzturās ap 500 bērnu. Lielākoties tie ir pusaudži vecumā no 13 līdz 17 gadiem, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām.