Ģimenēm, kuras audzina īpašos bērnus, nepieciešams ne tikai finansiāls un morāls atbalsts. Arī dienas centri, kuros šie bērni varētu mācīties un jēgpilni pavadīt laiku, kamēr vecāki strādā. Vai pieprasījums atbilst piedāvājumam, skaidrojam Ģimenes studijā. Raidījuma viešņas: Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga", filiāles „Rīga” vadītāja Ilze Dzene, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pacientu sociālās aprūpes un interešu izglītības daļas vadītāja Indra Veismane, īpašo bērnu mammas, kustības „Mēs negribam izdegt” dalībnieces Anete Bendika un Jana Krūmiņa.

Būtiskais, kas nepieciešams ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ir asistents, atzīst Anete Bendika.

Ilze Dzene atzīst, ka viņas vadītajā iestādē no 34 pacientiem desmit ir uz vecāku iesniegumu pamata un galvenais iemesls tam – trūkst atbalsta. Un tas vairāk attiecas uz praktisko atbalstu ģimenei.

Bet asistenta pakalpojumus var saņemt tikai tā ģimene, kurā bērns iziet ārpus mājas – dodas uz izglītības iestādi, kādu dienas centru. Ja bērna veselības traucējumi ir tādi, ka viņš neiziet no mājas un lielākoties ir guļošs, ģimenei šāda atbalsta nav. Arī pakalpojums aprūpe mājās pienākas tikai maznodrošinātām ģimenēm.

Indra Veismane iepazīstina ar pakalpojumu „Atelpas brīdis”, kuru piedāvā BKUS.

Mamma Ilze stāsta par pieredzi, izmantojot šo pakalpojumu „Atelpas brīdis” BKUS vecākiem, kuriem ir smagi slimi bērni.

Pakalpojumu, kas sniedz atelpas brīdi ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, vēlas izveidot arī Ilze Dzene Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga", filiālē „Rīga”. Ideja radusies sadarbībā ar ģimenēm, kas vēlas uzņemt bērnus no šīs iestādes. Uzņemošās ģimene vēlas, lai būtu pieejams pakalpojums "Atelpas brīdis" iestādē, kur bērns iepriekš uzturējies.

Par pieredzi, veidojot invalīdu habilitācijas centru, stāsta Cēsu novada sociālā dienesta direktore Iveta Sietiņsone.

Pagājušā gada novembrī vecāki, kuri audzina vai audzināja bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, video materiālā ar saukli "Mēs negribam izdegt" uzrunāja valsts prezidentu Egilu Levitu, kā arī nosūtīja vēstuli, kurā lūdz sniegt atbalstu un izprast īpašo vajadzību ģimenes.