Mājturībā sākumskolas skolotājiem ir jāizdomā skaidrojošas pamācības, mūzikā pamatskolā skolēni vairāk klausās mūziku un vērtē, tādas izmaiņas radošajos priekšmetos ieviesusi attālinātā mācīšanās. Vecāki uzskata, ka uzdevumiem vairāk jābūt tādiem, ko paši bērni var izpildīt, vecākiem piepalīdzot tikai saziņā ar skolotājiem. Analizējam, kā attālinātā mācīšanās norit radošajos skolas priekšmetos - mūzikā, mākslā, mājturībā un arī sportā?

Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas skolotāja Ilze Ābelīte-Goluba norāda, ka lielākās izmaiņas ir tās, ka nevar pati parādīt, kā darbiņu veidot, bet jāizdomā, kā bērns pats var mājās darboties, izlasot pamācību, dažādus materiālus ar attēliem un īsiem paskaidrojumiem. Viņa ņem talkā dažādas video pamācības.

Rīgas 6.vidusskolas mūzikas skolotāja Aelita Novicka norāda, ka viņas skolēni mācoties attālināti, vairāk klausās dziesmas, skaņdarbus un salīdzina tos. Skolotāja ir gandarīta, ka no saviem audzēkņiem saņem izsmeļošas atbildes un vērtējumu, ne tikai patika, nepatika. Lielākas problēmas rada dziedāšana un iesūtītā materiāla izvērtēšana, ja arī ierakstā var just, ka skan intonatīvi neprecizi, ir grūtāk izvērtēt un arī pateikt - dziedi augstāk vai zemāk, vai gaišāk. Tam ir vajadzīgs tiešais kontakts.

Trīs bērnu mamma Agnese Vanaga, kuras divi bērni ir sākumskolēni, stāsta, ka nebūt viss rit viegli un vienkārši arī radošajos priekšmetos, ir savi izaicinājumi, ir arī darbi, kas rit viegli. Viņai kā mammai lielākais izaicinājums ir ļaut darīt bērnam pašam un nebūt skolotāja vietā. Viņa uzskata, ka bērniem šajā vecumā patīk visi radošie priekšmeti, bet vecākiem mājās ir sarežģītāk nekā skolā noorganizēt tos veiksmīgi.

Mamma Ieva Kovaļenoka norāda, ka radošajos priekšmetos uzdotais prasa vecāku līdzdalību. Viņa vērtē, ka pietrūkst atgriezeniskās saites no skolotāju puses, plašāks izvērtējums izpildītajam darbam.

Kā norit mācības pamatskolas skolēniem radošajos priekšmetos, stāsta Rīgas 6.vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Mārtiņš Ezeriņš un Brīvās Māras skolas sporta un dabaszinību skolotājs Jānis Vainoris. Skolotāji atzinīgi vērtē savu skolēnu veikumu.

Skola2030 Tehnoloģiju un dizaina mācību jomu eksperte Madara Kosolapova atzīst, ka skolotāji radoši cenšas pielāgoties situācijai, kādam tas ir lielāks izaicinājums, kādam prasa mazāku piepūli. Skolotāji cenšas saprast, ko skolēni var izdarīt mājās un kādi resursi pieejami.