Privātstundas attālinātās mācīšanās laikā kļuvušas ārkārtīgi pieprasītas ne tikai vecākajās klasēs un eksaktajos priekšmetos, kā tas bijis iepriekš. Šobrīd privātas konsultācijas vecāki meklē arī sākumskolas un pat pirmsskolas vecuma bērniem. Ja agrāk pieprasīti bija matemātikas un svešvalodu skolotāji vidusskolēniem, tagad pedagogi privāti māca arī fiziku, ķīmiju, latviešu valodu un pirmsskolas vecuma bērniem pat lasīt un rakstīt. Kā atrast privātskolotāju savam bērnam, kā saprast, cik kvalitatīvs pakalpojums tiek piedāvāts un kā mācīšanos privāti ietekmē fakts, ka tas iespējams tikai attālināti?

Lizetes Namnieces centra "Atveries pasaulei" vadītāja un angļu valodas konsultāciju pasniedzēja Lizete Namniece raidījumā Ģimenes studija apliecina, ka pieprasījums pēc privātskolotāju pakalpojumiem ir pieaudzis un privātstundas ir pieprasītās pilnīgi visu vecumu skolēniem. Lielākais uzsvars uz tiem, kam būs pārbaudes darbi un eksāmenu laiks.

Tieši neierastās situācijas ar attālināto mācīšanos dēļ pieprasīti arī priekšmeti, kas iepriekš nebija aktuāli. Grūtības primāri sagādā nepierastais mācību veids - attālinātās mācības.

Izglītības psihologs, matemātikas skolotāja un privātskolotāja ar ilggadēju pieredzi Dace Bērziņa norāda, ka ir divi aspekti, kāpēc bērniem nepieciešamas mācības pie privātskolotājiem: viens aspekts, kas saistās ar to, ka skolotājs var vislabāk iemācīt, ja viņš spēj saprast, kā bērns mācās, nevis pārliecinoši skaidrojot. Klasē ir grūti katram šādu pieeju atrast. Skolotājs, strādājot individuāli, var palīdzēt katram bērnam iemācīties. Vēl Dace Bērziņa atzīst, ka ne visi bērni prot mācīties.

Rīgas 64. vidusskolas psiholoģe Daina Žurilo atzīst, ka skolēni un viņu vecāki meklē privātu un individuālu palīdzību, tikko atļautas klātienes konsultācijas skolās, vecāki ļoti atsaucīgi un gatavi vest bērnu jebkurā laikā, lai būtu iespēja konsultēties klātienē ar skolotāju. 

Mājskolotājs pirmsskolas vecuma bērniem Artūrs Romanovs piekrīt, ka šobrīd kļuvis aktuāli arī palīdzēt arī maziem bērniem sagatavoties skolas gaitām. Ar šīs vecuma grupas bērniem ir daudz grūtāk strādāt attālināti.

Uzklausām arī vecāku pieredzes stāstus par iespējam atrast privātskolotājus saviem bērniem šajā laikā un pašu skolēnu pieredzi par mācīšanos kopā ar privātskolotāju.