Audzini ar prieku jeb kā to dara terapijā, kas saucas "Teraspēle" (Theraplay), un kognitīvi biheiviorālajā terapijā, kur izmantotās metodes tiek organizētas kā spēle. Pirmās mērķis ir uzlabot bērna un vecāku piesaisti, bērna pašvērtējumu un uzticēšanos citiem, kā arī veicināt pozitīvu bērna iesaistīšanos attiecībās ar citiem cilvēkiem, otrā - novērš sociālo trauksmi, panikas lēkmes. Par abām metodēm Ģimenes studijā stāsta ģimenes psihoterapeite Kristīne Maže, psiholoģe Līga Bernāte un klīniskā psiholoģe kognitīvi biheiviorālās terāpijas apmācībā Inese Lapsiņa.

"Teraspēlē" fokuss ir uz attiecībām un aktīvu mijiedarbību. Tā ir jautra metode, kur notiek aktīva darbošanās kopā.  "Teraspēle" ir spēļu teorijas metode, atšķirība no citām – tas ir pieaugušā vadīts process, kur pieaugušais saka, es esmu lielāks, gudrāks zinošāks, es par tevi parūpēšos. Šajā metodē drīkst būt arī kaut kas nepareizi, bet svarīgākais, ka darām kopā, nevis filozofējam par dzīvi, metode veidota no ikdienā novērotām veselīgām vecāku un bērnu attiecībām.

Cilvēka uzvedību un emocionālo pasauli ietekmē tas, kā viņš domā par sevi, par citiem, par pasauli, kurā dzīvo. Kognitīvi biheiviorālā metode palīdz, piemēram, mammai, kas par sevi domā ļoti kritizējoši un nepārliecinoši, saprast, kas ir labs, kas ne tik un kā viņas domas ietekmē to, ka viņa komunicē ar savu bērnu.