Ik gadu 7000 līdz 8000 bērnu Latvijā izieta pedagoģiski medicīniskās komisijas. Tie ir tie bērni, kas mācās gan vispārējās izglītības, gan speciālās izglītības programmās, gan īpaši talantīgi un apdāvināti, un, protams, lielākoties tie ir bērni, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir arī mācīšanās grūtības. Latvijā kopumā ir 57 šādas pedagoģiski medicīniskās komisijas, viena no tām valsts paspārnē, kas vērtē bērnus no 5. klases un vecākus, kā arī visa vecuma bērnus ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Un ir 56 pašvaldību komisijas, kas vērtē bērnus līdz 5. klasei, izņemot tos, kuriem ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi. 

Ģimenes studijas redzeslokā laika gaitā nonāca vairāki vecāku stāsti par gadījumiem, kad šis process viņu skatījumā ir bijis neizprotams vai apšaubāmi tā rezultāti, kas liek uzdot jautājumus, kāpēc tas notiek tā, kā notiek?

Šoreiz raidījumā saruna par to, kā darbojas pedagoģiski medicīniskās komisijas, kur bērniem tiek piešķirtas speciālās izglītības programmas kodi. Kādos gadījumos šie kodi ir nepieciešami, kā notiek bērna speciālo attīstības vai mācību vajadzību izvērtējums un kas kopumā liek domāt par nepieciešamajām pārmaiņām šajā sistēmā? Skaidro Valsts Pedagoģiski medicīniskā komisijas klīniskais psihologs, ģimenes psihoterapeite Olga Vinogradova un Siguldas Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Kristīne Karnīte.

Raidījumā gaitā uzklausām arī vairāk mammu pieredzes stāstus par saskari ar pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Raidījumā izskaņā Saeimas deputāte Marija Golubeva (Attīstībai/ Par!) skaidro, kādas pārmaiņas iecerētas sistēmas darbā.

Pedagoģiski medicīniskā komisija ir institūcija, kura izvērtē bērna zināšanas, spējas un nepieciešamības gadījumā piešķir nepieciešamo izglītības programmas kodu, kas ļauj mācīties atbilstoši bērna spējām, vajadzībām un veselības stāvoklim. Komisijai ir arī konsultatīva funkcijas – vecāki vēlas pārliecināties par bērna spējām, tāpat to izmanto, lai novērtētu, vai bērns ir gatavs sākt mācības skolā. Ja vecāki nav apmierināti ar pašvaldības komisijas slēdzienu, var vērsties valsts komisijā. Parasti tas notiek, ja viņi nav apmierināti ar bērnam piešķirto kodu, komisijas funkcijas raksturo Siguldas pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Kristīne Karnīte.

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas klīniskā psiholoģe, ģimenes psihoterapeite Olga Vinogradova uzsver, ka nav atšķirību starp abu komisiju darbu, ir tikai vecuma ekvivalence.

Visbiežāk uz komisiju bērnu nosūta izglītības iestāde, bet arī vecāki var doties pēc komisijas slēdziena vai konsultācijas.