Brīvdabas pedagoģijas praktizētāji uzskata, ka tieši praktiska darbošanās, turklāt ārpus telpām, attīsta radošumu un sagatavo bērnus reālajai dzīvei. Par ieceri atvērt pirmo bērnudārzu Latvijā, kurā bērnu dzīve ritēs ārpus telpām, un par vajadzību aizvien biežāk skolas mācību stundas organizēt brīvā dabā saruna Ģimenes studijā. Raidījumā viešņas Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes "Mežmaliņa" vadītāja Kristīna Bernāne un vadītājas vietniece Ilze Freimane, Mežaskolas idejas autore Iveta Sondore un "Ronjas skolas" veidotāja Līga Štāla.