“Divos dzīvokļos ir projekts, kas absolūti pietuvināts ģimeniskam modelim, kur par trim, četriem bērniem rūpējas viena mamma. Kopā ar divām, trim auklītēm. Otrā mājā institucionālais tips. Bet katrā dzīvoklī ir dzīvokļa vadītājs, kurš atbild par bērniem un darbinieku noslodzēm. Klusā doma ir, ka arī šī ir dzīvokļa mamma,” tā ar Rīgā Kapseļu ielas divās ēkās izvietoto valsts sociālā aprūpes centru “Rīga” iepazīstina tā vadītāja Ilze Dzene.

Ģimenes studija dodas uz bērnu namu Rīgā, Kapseļu ielā, lai saprastu, kā klājas 34 bērniem, kuriem tās ir mājas, un vai tiešām šie bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem īstās mājās patiešām kļūst veselāki un laimīgāki.

Bērnunams Kapseļu ielā ielā ir senākais bērnu aprūpes centrs Latvijā, ko savulaik atklāja tā laika Valsts prezidents Jānis Čakste. Arvien ēkās Kapseļu ielas 18. un 31.namā darbojas bērnunams, vienā ēkā notikusi pāreja uz dzīvokļu principu.

“Kopā abās mājās mīt 34 bērni, desmit no tiem uz vecāku iesniegumu pamata, tas nozīmē pēc vecāku vēlmes ievietoti aprūpes iestādē. Visbiežāk bērni ir bijuši institūcijās no dzimšanas brīža, un vecāki pieņēmuši šādu lēmumu. Tas ir veselības problēmu dēļ, atbalsta trūkuma dēļ vecākiem,” atklāj Ilze Dzene.

Aprūpes iestādē uzturas bērni vecumā no 5 - 18 gadiem ar ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Vadītāja stāsta, ka visiem darbiniekiem darbs aprūpes centrā ir sirdsdarbs, tajā pašā laikā, lai cik mīļi būtu audzinātāji, auklītes, mammas dzīvokļos un citi aprūpētāji, kas cenšas pildīt ģimenes lomu, viņi neaizstāj īstu ģimeni.

“Ir arī novērojumi, kad bērni aiziet uz ģimeni un veselības stāvoklis strauji uzlabojas. Tas nav brīnums, tā ir ģimenes mīlestība.

Tas nav pārmetums institūcijai, kamēr tās ir, bērni šeit pazūd, viņi nav personības. Cenšamies, bet katru dienu jāsaskaras ar darbinieku un resursu trūkumu. Nedomāju, ka situācija varētu uzlaboties,” komentē Ilze Dzene.

Ilze Dzene ir pārliecināta, ka šādā aprūpes iestādē, kādu vada viņa, dzīvoklī nevarētu dzīvot astoņi bērni, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi. Jau pieci ir par daudz.

Ilzes Dzenes mērķis - lai visi bērni, kas ir juridiski brīvi, atrastu savas īstās mājas.