Kad bērns slimo, ja nav citas iespējas, vecāki spiesti ņemt "slimības lapu", lai būt kopā ar mazo slimnieku. Pirmsskolas vecuma bērni var slimot pat astoņas līdz 12 reizes gadā, un lai kārtīgi izveseļotos, bieži ir nepieciešamas 14 dienas, kurās bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi. Cik atbalstoši ir darba devēji un kolēģi, kuriem nereti jāstrādā vairāk, kad darbinieku bērni slimo? Ģimenes studijā vērtē Latvijas Brīvo arodbiedrību jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Zirnīte.

Ierakstā uzklausām ģimenes ārsti Līgu Soidu Olaines novadā. Viņa atzīst, ka vecāki nereti izmanto slimības lapas, bet nereti šādās reizēs vecāki izjūt spiedienu gan no ārstiem, no darba devēju puses, arī no izglītības iestādes.

Viedokli izsaka Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite.