Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Vecākiem šķiroties, cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Kādas problēmas izgaismo tiesu prakse un kas jāmaina, lai vecāki atbildīgāk izturētos pret bērnu vajadzībām, diskutējam Ģimenes studijā.

Diskusijas dalībnieki: Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese Ilze Celmiņa, sertificēta mediatore Inga Vintere.

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un, vecākiem šķiroties, cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga," atzīst Laila Henzele. "Ja vecāki neprot šķirt attiecības, valstij nepieciešama iespēja strīdu izšķirt bērnam vissaudzīgāk".

Tiesībsargam šobrīd izstrādes stadijā esot atzinums par saskarsmes tiesību īstenošanas jautājumu, politikas veidotājiem tikšot piedāvāti risinājumi, kā procesu uzlabot.

Kopumā Tiesībsarga birojā nonāk sarežģītas lietas, kurās tiesāšanās notiek ilgstoši un arī atkārtoti. Bieži vien pāris nespēj vienoties par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu.

"80% rajona tiesu spriedumi tiek pārsūdzēti apelācijas instancēs. Tiesas ilgums ir tāpēc, ka uz pirmo tiesu vecāki atnāk nesagatavoti, vecāki neprot atrast bērnam labāko," stāsta Ilze Celmiņa.

Savukārt Inga Vintere uzsver, ka šāda veida strīdos cieš visa ģimene. Viņas pieredze liecinot - jo ātrāk pāris šķiršanās gadījumā meklē mediatora palīdzību, jo ātrāk var tikt pie laba rezultāta. Jo mediācijā puses viena otru sāk sadzirdēt.