Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Visbiežāk tiek runāts par Montessori un Valdorfa mācību pieejām pirmsskolas izglītības iestādēs, bet šobrīd aktualitāti iegūst arī citas starptautiski atzītas mācību metodes, piemēram, Redžio Emilia (Reggio Emilia) principi un "FasTracKids" metode. Ko šīs metodes ietver, ko tās dod bērniem, lai viņi izaugtu par zinošiem, radošiem, spriestspējīgiem un komunikabliem un vai vecāki gatavi jaunam skatījumam uz bērndārznieku izglītošanu, saruna Ģimenes studijā. Raidījuma viesi Starptautiskās pirmsskolas iestādes "Putnu dārzs" pārstāve un Reggio Emilia pedagoģiskās koncepcijas atbalstītāja Liene Salmiņa, "FasTracKids" pārstāvis Eduards Filippovs un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pirmsskolas pedagoģijas katedras profesore Tija Zīriņa.

Metodes, ar kurām iepazīstina raidījuma viesi, Tija Zīriņa dēvē alternatīvām metodēm, tās ir pieejas, kas izstrādātas ar zināmu teoriju kādā valstī. Katra no tām paredz zināmus principus, kas ir atšķirīgi no tradicionālās pieejas, ko izmanto Latvijas pirmskolās. Šīs metodes ļauj sasniegt tos pašus mērķus, tikai ar citādām metodēm.

Katra alternatīvā pieeja bagātina pedagoģijas zinātni un vecākiem piedāvā izvēles iespējas. Savukārt pirmskolas vecuma bērnam svarīgi, lai patiktu pats process, bet pirmskolas pedagogi var mācīties no alternatīvām pieejām.

Redžio Emilia pieeja balstīta ticībā bērnam, paļaujoties uz viņu. Tā ir attiecību jeb saziņas pedagoģija, veidojot attiecības starp bērnu un pieaugušo, starp bērnu un apkārtējo vidi. Tā ir bērncentrēta pieeja, kuru īstenojot bērnu iesaista mācību procesa veidošanā. Arī skolotājs ir skolēns, kurš mācās no bērna, no kolēģiem, no citiem speciālistiem, ar kuriem sadarbojas.

Šo metodi ir izsrtādājis Loriss Malaguzi, kurš uzskata, ka  bērns sevi izsaka 100 valodās, bērns ļoti radošs. Ja attīsta bērna radošās dotības, tad arī vieglāk padosies skolā nepieciešamās prasmes – rakstīšana, matemātika.

"FasTracKids" daudz izmanto mūsdienu tehnoloģijas un bērni intensīvajās pāris stundu nodarbībās piedalās ar lielu interesi. Programmas palīdz bērniem attīstīt 21. gadsimta galvenās piecas mācīšanās priekšrocības vienlaicīgi: prasmi kritiski domāt, radošumu, komunikācijas un sadarbības spējas, kā arī pašapziņu, izmantojot interaktīvu un uz sadarbību vērstu pieredzi ar starptautiski sertificētiem pasniedzējiem un mūsdienīgu tehnoloģiju aprīkotās mācību telpās.

Latvijā visbiežāk pirmskolas mācību iestādēs izmanto nevis vienu konkrētu mācību metodi, bet elementus no dažādām metodēm.