3.klašu diagnosticējošo darbu matemātikā šogad skolēni varēs pēc izvēles kārtot gan rakstiski, gan tiešsaistē. Skaidrojam, vai skolas un bērni ir gatavi šādam jaunam pārbaudījumu modelim. Raidījuma Ģimenes studija viesi: Valsts izglītības satura centra vecākais referents vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturā Austris Cābelis, Rīgas Teikas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Ingrīda Priedīte, portāla “uzdevumi.lv” direktors Edgars Škutāns un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore un pētniece, Ilģuciema vidusskolas datorzinību skolotāja Linda Mihno.

Skolēni jau izmēģinājuši pildīt līdzvērtīgu darbu tiešsaistē, arī Teikas vidusskolas trešklasnieki. Secinājumi - viens no izaicinājumiem skolēniem bija datorprasmes.

Lai bērni pildītu pārbaudes darbu tiešsaistē, svarīgi, no kuras klases bērniem skolā māca datorprasmes, un arī cik daudz lieto interneta vietnes mājasdarbu izpildīšanai.

“Nez vai mēs piekristu uzreiz pārbaudes darbā nosēdināt bērnus pie datoriem, bet izmēģinājumā noteikti, jo Teikā jau ceturto gadu bērnu datorprasmes apgūst no 1.klases. Šis ir īstais brīdis, lai parādītu, ka šīs prasmes var izmantot,” stāsta Ingrīda Priedīte.

Lielākā aizķeršanās bērniem ir bijusi atrast uz tastatūras speciālas rakstuzīmes matemātikas uzdevumu pildīšanai. Skolā arī salīdzināts, kādi ir rezultāti, rēķinot uz papīra vai datorā. Secinājums - tiem bērniem, kas mēdz rēķināt galvā, rezultāti bija labāki. Tāpat dažiem bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, rezultāti bija labāki. Savukārt citiem ierastais veids un vieta uzdevumu pildīšanai ir labāks.

"Trenēt datorprasmes, domājot par pārbaudes darbu, vajadzētu matemātikas stundās, bet skolā nodrošināt piekļuvi datoriem šajās stundās arī ir problemātiski," analizē Ingrīda Priedīte.

Linda Mihno kā pētniece atzinīgi vērtē šo jaunievedumu, svarīgi, lai tam būtu gatavi gan bērni, gan skolas tehniski. Bet Iļģuciema vidusskolā, kur viņa strādā, matemātikas skolotājas atzinušas, šajā skolā trešklasnieki tam nebūtu gatavi, jo ikdienā skolotāja stundās neizmanto datoru, kā arī skolā datorprasmes skolotāju trūkuma dēļ māca no 3.klases.