Regulāras vecāku sarunas ar bērniem par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem ir būtisks solis, lai bērnus pasargātu no seksuālās izmantošanas. Tomēr tikai puse vecāku ar saviem bērniem par šo runājuši. Tā liecina vecāku aptauja par bērnu izglītošanu saistībā ar izvairīšanos no seksuāliem pāridarījumiem. Centrs "Dardedze" ilgstoši un neatlaidīgi strādā, lai novērstu pret bērniem vērstu vardarbību Latvijā, vasarai sākoties aicina kopīgi pārdomāt un pārrunāt vairākus jautājumus, lai aktualizētu gan problēmas vecāku attiecībās ar bērniem, gan vecāku attieksmē pret bērniem un vispār drošībai svarīgas lietas.

Kādas ir drošas ķermeniskās attiecības ar bērniem un vai protam par tām runāt ar saviem bērniem, diskutējam Ģimenes studijā. Raidījuma viesi: biedrības "Tēvi" nodarbību organizators un vadītājs, VIP treneris, tētis Lauris Bokišs, centra "Dardedze" prevencijas daļas vadītāja Agnese Sladzevska un centra "Dardedze" klīniskā psiholoģe Daina Dziļuma.

"Dardedze" jau ilgu laiku ar dažādu programmu palīdzību veic izglītojošus pasākumus, kas arī bērniem māca drošu attiecību iemaņas, bet ir būtiski, lai bērniem ir līdzās droši, zinoši un cieņpilni pieaugušie. 

"Lai nebūtu tā, ka bērniem tikai kaut ko mācām un didaktiski stāstām, lai viņi arvien vairāk tieši dzīvē piedzīvotu drošas attiecības un droši cilvēki būtu līdzas. Primāri cilvēki, ar kuriem bērnam to ir svarīgi piedzīvot, ir vecāki," atzīst Agnese Sladzevska.

Tāpēc uzsākta kampaņa, kas aicina uz cieņpilnām attiecībām ar bērniem.

"Viena no cieņpilnu attiecību komponentēm ir spēja ar bērnu sarunāties par dažādām tēmām, arī tēmām, kas pašiem pieaugušajiem nešķiet neērtas, bet tās ir būtiskas, lai bērnu pasargātu no dažādiem pāridarījumiem," turpina Agnese Sladzevska. "Tāpēc arī veikta aptauja, lai saprastu, cik daudz vecāki ir gatavi runāt par šīm tēmām un kur vēl vajadzīgs atbalsts."