Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Nedēļā, kad svinam Mātes dienu, Ģimenes studijā Latvijā zināmi cilvēki stāsta par savām mammām. Šoreiz par savu mammu Laimu stāsta sportiste, šobrīd gan vairāk kamaniņbraukšanas trenere Francijā Maija Tīruma.

Dzīvesziņa - vērtību izglītība tiek iekļauta vairākos mācību priekšmetos skolās: sociālajās zinātnēs, veselības mācībā, ētikas stundās, nereti arī t.s. "audzinātāju stundā" tiek runāts par sociālajām prasmēm. Kā tiek veidota programma šiem priekšmetiem? Cik droši varam būt, ka šajos priekšmetos netiks aģitēts par kādām konkrētām politiskām vai reliģiskām vērtībām? Vai šāds priekšmets – dzīvesziņa - vispār ir nepieciešams? Ja to ieviesīs, kā nodrošinās, lai pedagogi to pasniedz profesionāli korekti, nekultivējot savu personisko vai pat politisko pārliecību?

Studijā savus par un pret vērtību izglītībai skolā pauž Latvijas Universitātes vadības zinātņu doktors, biedrības Latvijas Pedagogu dome valdes priekšsēdētājs Andrejs Mūrnieks, antropologs Klāvs Sedlenieks, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece un biedrības Vecāki par izglītību pārstāve Silvija Titova-Meija.