Pēdējos gados daudz vairāk runā par vardarbību ģimenē un arī sabiedrības attieksme lēnām mainās, tolerance pret vardarbību mazinās. Tomēr Latvijā arvien liela daļa to akceptē un neiejaucas vardarbīgas ģimenes attiecībās.

Resursu centra sievietēm “Marta” direktore Iluta Lāce raidījumā Ģimenes studija atzīst, ka sabiedrība arvien vairāk sāk atzīt centra darbu un aicinājumu nostāties cietušā pusē. Šobrīd jau arvien vairāk arī Latvijā ir cilvēku, kas saredz centra nepieciešamību un saprot tā darbu.

“Re:Baltica” žurnāliste Inga Spriņģe, ka par sabiedrības attieksmes maiņu liecina kaut vai tāds fakts, ka pirmajā pētījumā viņa sievietes piekrist atklātai sarunai pierunājusi vairākus mēnešus, tagad to izdarīt ir bijis daudz vieglāk. Pēc pirmā projekta arī saņemtas daudz pozitīvas atsauksmes un sieviešu vēstules par to, ka gatavas runāt par problēmām.

Daina Gāga-Ēķe dalās pieredzē un atzīst, ka lielākā problēma ir apzināties, ka vardarbība ir problēma un neslēpt to. Viņa norāda, ka ļoti sarežģīti ir adekvāti reaģēt šādās situācijas. Kā izdevās izkļūt no attiecībām, ir grūti paskaidrot un definēt, bet svarīga bija draugu, radinieku un citu ģimenes locekļu palīdzība. Galvenā motivācija ir bērni, lai viņiem tas nav jāredz.

Šobrīd daudz runā, ka ārkārtas situācija ir saasinājusi attiecības ģimenē, pieaug vardarbība un konflikti ģimenē. Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Egils Vidriks uzsver, ka izsaukumi uz ģimenes konfliktiem pieauguši pirmajās nedēļas pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas. Policijas dati liecina, ka situācija normalizējas. Pretēji uzskata Iluta Lāce, viņa norāda, ka tieši pēdējās nedēļās atkal pieaug sieviešu zvani un palīdzības lūgumi. Centra Marta mājaslapā atrodami ieteikumi, kā rīkoties ārkārtas situācijā, ja šobrīd, kad cilvēki vairāk uzturas mājās, sieviete saskaras ar vardarbību. Palīdzība ir nepieciešama.

Centra “Dardedze” valdes locekle Laila Balode norāda, ka bieži sievietes paliek vardarbīgās attiecībās it kā bērnu dēļ upurējas, lai gan viņas iemāca tieši pretējo – puišiem vardarbību, meitenēm iemāca būt nepamatoti pacietīgām. Bieži vien sievietes paaudžu paaudzēs neprot veidot attiecības ar vīrieti, kurš nav vardarbīgs.

Rīgas Sociālā dienesta grupu "Gādīgie tēvi" vadītājs Ronalds Kļaviņš stāsta par programmu, kas domāta vīriešiem, kuri netiek galā ar savu agresiju.

Inga Spriņge uzskata, ka līdzvērtīga programma būtu jāpiemēro ikviena varmākam, nevis jāpiespriež sods, piemēram, grābt lapas.