Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Ģimenes mēdz būt dažādas. Statistikas dati liecina, ka ap 35% bērnu aug ģimenēs, kurās viens vecāks vai vecāki nedzīvo kopā. Katram ir stāsts, reizēm ir kāds traģisks notikums, reizēm ir neatrisināmas domstarpības, taču nereti tie ir arī stāsti par apzinātu izvēli dot sev iespēju būt par vecāku un ļaut bērnam augt drošā un mīlestības pilnā vidē. Lai kādi būtu šie stāsti, parasti tam, kas audzina viens, ir svarīgs papildus atbalsts.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis pirmo reizi rīkoja akciju „Es audzinu viens”. Akcijas ietvaros vecāki bez maksas varēja saņemt ne tikai profesionālu psiholoģisko atbalstu, bet arī vērsties pēc informatīvas palīdzības konkrētās situācijas risināšanā. Par akcijas mērķi un to, kāds atbalsts un psiholoģiskā palīdzība nepieciešama vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, kā arī audžuvecākiem, kuri ikdienā audzina bērnu vieni paši, un ar kādām grūtībām nākas saskarties, saruna Ģimenes studijā. Raidījuma viesi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Ģimeņu ar bērniem atbalsta dienesta vadītāja Amanda Vēja un VBTAI psiholoģe Marija Sorokina, mamma Vineta Rassa, tētis Arnis Pooks un mediatore un sistēmiskā ģimenes psihoterapeite Lelde Kāpiņa.