Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Saruna par gaisa kvalitāti skolās: klasēs uzstādīties CO2 mērītāji rāda, ka vairumā skolu gaisa kvalitāte ir vidēji slikta, bet aptuveni 15 % skolu tā ir ļoti slikta. Ģimenes studijā vērtējam, kā to iespējams mainīt. Analizē Inese Kalvāne, Valsts kontroles padomes locekle, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Maija Ladeiko, Veselības inspekcijas vides veselības analītiķe, un Zintis Krūklis, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos.

Gaisa kvalitāte skolās pēdējās gados ir bijis aktuāls jautājums. Veselības inspekcija vairāku gadu garumā ir veikusi pētījumu, lai izzinātu situāciju. Skolās tagad uzstādīti CO2 mērītāji un ar mērījumu rezultātiem var iepazīties ne tikai skolotāji, arī skolēni un viņu vecāki. Skolu darbinieki informēti, kā gaisa kvalitāti var uzlabot, tomēr dati nav iepriecinoši. Kāpēc tā?