Vietnē www.vietagimenei.lv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apkopojusi informāciju par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm – ne tikai pabalstiem, sabiedrisko transportu skolēniem, ēdināšanu skolās, bet arī interešu izglītību, rotaļu laukumiem un citām iniciatīvām. Cik tas atšķirīgs un kā ietekmē jaunu cilvēka dzīvesvietas izvēli, skaidrojam Ģimenes studijā. Latvijas Radio studijā diskutē Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence un daudzbērnu ģimeņu biedrības "Babītes ģimenes" pārstāve Laura Strauta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, savukārt Latgales studijā diskusijai pievienojas Preiļu novada priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu ģimeņu atbalsta centra “Puķuzirnis” pārstāve, daudzbērnu mamma Anita Gāga.

Pašvaldības sniegtais atbalsts ģimenēm var būt viens no kritērijiem izvēloties dzīves vietu. Vieta bērnudārzā, bērna piedzimšanas pabalsts, pusdienas skolā, pulciņi, atbalsts mācību līdzekļu iegādei, šīs un citas lietas katra pašvaldība nodrošina dažādos apmēros. Tīmekļa vietnē vietagimenei.lv apkopotā pašvaldību informācija rāda, ka sniegtais atbalsts var ievērojami atšķirties arī tādām pašvaldībām, kas atrodas kaimiņos un vienādā ekonomiskā situācijā, piemēram, vienā pašvaldībā bērna piedzimšanas pabalsts ir 300,00 eiro (ja abi vecāki deklarējušies pašvaldībā), bet kaimiņu pašvaldībās vidēji 150,00 eiro par bērnu. Šī vietne dod iespēju ģimenēm izvērtēt pašvaldību piedāvājumu dažādās jomās.