Kas ir ģimenes asistents, kādu palīdzību tas sniedz un kurām ģimenēm ir nepieciešama palīdzoša iesaistīšanās viņu ikdienas dzīvē, interesējamies raidījumā Ģimenes studija. Raidījuma viesi: Labklājības ministrijas projekta „Profesionāli sociālā darba attīstība pašvaldībās” vadītāja Ilze Kurme, sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centra "Liepāja" vadītāja Guna Krēgere-Medne, ģimenes asistente biedrības Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" pārstāve Aiva Ozola un Latvijas Samariešu apvienības pārstāvis Viesturs Kleinbergs. Ierakstā uzklausām ģimenes asistentes Lailas Dembovskas no Tukuma pieredzes stāstu.

Ģimenes asistents dodas pie ģimenes uz viņas dzīvesvietu ar konkrētu mērķi, Kurzemē tās ir ģimenes, kurās aug bērni, bieži tie ir mazi bērni, jaundzimušie. Tā parasti ir ģimene, kas ir sociālā dienesta redzeslokā, kas sadarbojas ar sociālo dienestu. Ģimenes asistents ir kā atbalsts ģimenei, ierāda dažādas prasmes, parasti ģimenes dzīvesvietā. Bieži arī palīdz risināt kādas grūtības, kur paši nevar tikt galā, palīdz risināt juridisku jautājumus.

Labklājības ministrija vēlas palielināt ģimenes asistentu loku, jo šobrīd ne visās pašvaldības ir pieejami ģimenes asistenta pakalpojumi. 2019.gada beigās paredzēts izsludināt iepirkumu par ģimenes asistentu mācību programmas izstrādi un mācībām 50 cilvēkiem.

Paredzēts, ka 2020.gada pavasarī viņi varēs sākt darbu pašvaldībās. Divus gadus ministrija līdzfinansēs asistentu algas 25 pašvaldībās Latvijā. Pakalpojums būs pieejams trim grupām: ģimenes ar bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem un jauniešiem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.