Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Skolā viegli pamanīt, ka ir bērni, kuri jūtas drošāki un pārliecinātāki par sevi, bet citi tikmēr ir bikli un kautrīgi. Iemesli tam, ka bērni mēdz būt bikli un kautrīgi, var būt dažādi, taču lielākajā daļā gadījumu, pilnveidojot viņu sociālās un saskarsmes prasmes, uzlabojas arī viņu dzīves kvalitāte, mācīšanās motivācija un arī pašvērtējums. Skaidrojam, kas nepieciešams, lai to paveiktu un kā mazināt šo bērnu atstumtības risku.

Studijā Daina Voita, projekta vadītāja, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas inovāciju un attīstības prorektore. Anda Kauliņa, projekta administratore, RPIVA pētniece un psiholoģe, Lilita Vintere, Rīgas Juglas vidusskolas sākumskolas skolotāja un speciālais pedagogs, un Inga Eglīte, Rīgas Imantas vidusskolas sākumskolas skolotāja un speciālais pedagogs.