Statistika liecina, ka 2016. gadā mācības pārtrauca 10 % skolēnu. Tie ir 14 000 jauniešu, kas palikuši bez pienācīgas izglītības, pārsvarā papildinot mazkvalificēto strādnieku vai bezdarbnieku rindas, tā secinājuši projekta “PuMPuRS” īstenotāji. Ir noslēdzies pirmais semestris, kurā bērni un jaunieši projekta “PuMPuRS” ietvaros saņēma atbalstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Vai rastas atbildes uz jautājumiem, kāpēc visbiežāk jaunieši pamet skolu un kā viņiem vislabāk palīdzēt, lai tas nenotiktu, interesējamies Ģimenes studijā. Raidījuma viesi Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāve, projekta “PuMPuRS” vadītāja Gunta Kraģe, Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure un Ogres tehnikuma grupas audzinātājs Dmitrijs Usins. Par savu pieredzi stāsta Preiļu 1.pamatskolas sociālā pedagoģe Vineta Vjakse, bet par situāciju Jelgavā - Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Pieredzē dalās Dāvis, kurš tagad mācās vakarskolā, bet iepriekš mācības parastā vidusskolā pameta.