Uzticībā balstītu sadarbības attiecību veidošanu skolas un pirmsskolas vidē ir jauna mācību programma, ko īsteno fonda "Plecs" paspārnē tapušais centrs "Zin". Tās nosaukums "Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā ar skolēniem" jeb ALP un tā ir profesionālās pilnveides programma. Par programmas būtību, saturu un pieejamību, kā arī par izaicinājumiem pirmsskolās teoriju sasaistot ar reālo praksi, saruna Ģimenes studijā.

Laurenču sākumskolas sociālā pedagoģe ALP programmas trenere Ilga Sirmele iepazīstina ar programmu. Viņa skaidro, ka šī programma "ir izaugusi" no vecāku izglītības programmas. Mācoties un strādājot, viņa sapratusi, ka ir vairākas lietas, kuras var pārnest uz skolas vidi. Zināšanas, ko var iedot vecākiem, ir vērtīgas un svarīgas arī skolotājiem.

Iegūtās zināšanas vērtē, kā arī atklāj, kā tās īsteno skolas darbā Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja Marta Radziņa un pirmsskolas izglītības iestādes “Prosum” pedagoģe Linda Raile.

Viedokli izsaka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas vadītāja asociētā profesore un pedagoģijas doktore Ineta Helmane.