Ģimenēs ar maziem bērniem atkritumu apjoms var veidoties daudzkārt lielāks, kā ieviest "zero waste" principus šādās mājsaimniecībās, interesējamies Ģimenes studijā. Izvaicājam bezatkritumu dzīvesveida lietpratējus, tāpat interesējamies, kur un kā notiks tuvākā mantu maiņa. Pieredzē dalās mantu maiņas organizētāja Iveta Sondore, grāmatas „Zero Waste” tulkotāja Baiba Petrenko un divu bērnu mamma Laura Starostina.