Vai visām skolām nākotnē būtu nepieciešami obligātie iestājeksāmeni pirms uzsākt mācības 10.klasē. Vai eksāmeni būtu jākārto arī šīs skolas esošajiem audzēkņiem, kas vēlas turpināt mācības,un vai šāds pārbaudījums veicinātu vidējās izglītības ieguves kvalitāti, skaidrojam Ģimenes studijā. Raidījuma viesi: Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece, Rīgas 64.vidusskolas direktors Ernests Sviklis un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rūdolfs Kalvāns. Ierakstā uzklausām Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas direktoru Andri Priekuli, kā arī skolēnus, kuri kārtojuši iestājeksāmenus, un viņu vecākus. Pa tālruni sazināmies ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes izglītības satura nodaļas vadītāju Ināru Sprindžuku.

Šobrīd skolas ir tiesīgas noteikt formu, kā uzņemt audzēkņus vidusskolā. Tā var būt pieteikšanās rindas kārtībā, var organizēt iestājpārbaudījumus, lai konstatētu zināšanu kopumu, var darīt, ka nolēma Daugavpils, noteikt kritērijus, viņi izvēlējās kā kritēriju vidējo atzīmi.

Šobrīd nav kritēriju, kas nosaka, ka veidot iestājpārbaudījumu vidusskolā, ir iecerēts veidot iespējamos uzņemšanas kritērijus. Šobrīd tā ir skolas brīva izvēle lemt par to, kā organizēt iestājpārbaudījums.

64.vidusskolā ir komplekss iestājpārbaudījums, noteikums, ka jāiegūst vismaz 50 %, rezultātu secībā uzņem nākamos skolēnus. Līdzīgi ir arī Siguldas valsts ģimnāzijā.