Valsts kontroles revīzijas ziņojums par izglītības iespējām bērniem ar speciālām vajadzībām izgaismo problēmas arī internātskolu darbībā. Joprojām eksistē skolas ar nepiemēroties sadzīves apstākļiem, kas bērnus nošķir no ģimeniskas vides un sabiedrības kopumā.

Kādi risinājumi - skaidrojam kopā ar Valsts kontroles padomes locekli un trešā revīzijas departamenta direktori Maiju Āboliņu, "Velku biedrības" dibinātāju Liānu Velku un Viduskurzemes pamatskolas - attīstības centra direktori Ināru Oļenu.