Privātās pirmsskolas izglītības iestādēs turpina darboties dežūrgrupiņas, tāpat audzinātāji sazinās ar vecākiem un dod uzdevumus bērniem ar WhatsApp starpniecību. Arī interešu izglītībā daudzas nodarbības notiek attālināti, atklāj raidījuma Ģimenes studijas viešņas.

“Turpinām darboties ar bērniem, lai diena būtu interesanta, turpinām dalīties ar vecākiem dažādos videoformātos. Bērni aktīvi darbojas, bet nenotiek papildus interešu izglītība un netiek papildus organizētas aktivitātes ārpus bērnudārza teritorijas,” stāsta Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas vadītāja un privātā bērnudārza “Creakids” vadītāja Daina Kājiņa.

Kājiņa norāda, ka šobrīd viņas vadīto iestādi apmeklē 1-3 % bērnu.

Jelgavas privātais pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja Brigita Buividaite atzīst, ka no 120 bērnudārza audzēkņiem, šobrīd vidēji to apmeklē 20-25 bērni.

Attiecībā uz mācību maksas iekasēšanu, iestādes rīkojas dažādi. Daudzas samazina maksu šajā periodā, lai arī ir vairākas izdevumu pozīcijas, kas nebūt nesamazinās, lai arī bērni daudz mazāk apmeklē bērnudārzu.

“Būtiskākais šajā periodā ir izglītības iestādes vadības ciešs kontakts un saziņa ar vecākiem, ne tikai attālināto rotaļuzdevumu sastādīšanā, bet arī komunikācijā par mūsū darba organizēšanu un mācību maksu,” atzīst Daina Kājiņa.

Cik vien tas ir iespējams, attālināti darbību turpina arī interešu izglītības pulciņi.

Bērnu un jauniešu centra "Daugmale" metodiķe Inga Korņējeva atklāj, ka pedagogi var izvēlēties, kā šobrīd strādāt, var veikt metodisko darbu, var strādāt attālināti ar audzēkņiem. Dejās visas nodarbības notiek attālināti, lai bērni uzturētu formu, arī mūzikā turpinās nodarbības, tāpat mākslas jomā. Bērni pat sarīkojuši virtuālu izstādi.

Studijas “Baleta klase” vadītāja Ieva Immertreija vērtē, ka baletu apgūt attālināti ir grūti. Tāpēc šobrīd pieņemts lēmums, ka studija aktīvo darbu neturpina. Bet tāpat lielākie bērni saņem uzdevumus WhatsApp, mazajiem bērniem ir brīvs, bet, ja ģimenei, kuras bērns ir apmeklējis studiju, ir laiks iesaistīties, arī mazākie var iesaistīties tematiskā nodarbību ciklā, ko parasti īsteno vasarā. Lai bērni pilnvērtīgāk apgūtu baletu, Immertreija pieļauj, ka vasarā darbs varētu būt internsīvāks.

Vecāku līdzfinansējums "Daugmalē" atcelts. Arī “Baleta klasē” vienu mēnesi maksa ir atcelta, bet ir jāmaksā tiem, kas pievienojas tematiskajam nodarbību ciklam.

Klausītāji gan norāda, ka interešu izglītībā attālinātās nodarbības nav sevišķi veiksmīgas, jo bērni nav tik motivēti.