Kā palīdzēt bērnudārzniekiem un skolēniem atsākt skolas gaitas pēc vasaras brīvlaika un garā attālināto mācību perioda? Skaidrojam kopā ar Rīgas 64. vidusskolas psiholoģi Dainu Žurilo, pirmsskolas skolotāju
Gundu Pozņakovu un Rīgas 6. vidusskolas sākumskolas skolotāju un klases audzinātāju Kadriju Beiroti.