Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi vēstulē valsts augstākajām amatpersonām norādījuši uz rupjām kļūdām projekta "Skola 2030" izstrādē un lūguši apturēt tā realizāciju matemātikas apguvē, atzīstot, ka projekts ir kļūda. Kāds ir citu matemātikas skolotāju viedoklis par šī mācību priekšmeta mācīšanu šobrīd un vai matemātika vairs nav īsta matemātika, Ģimenes studijā vērtē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Dace Andžāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektors Gatis Lāma, kurš arī pats strādājis par matemātikas skolotāju, un privātās vidusskolas "Patnis" matemātikas un fizikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs.

Atgādinājumi par to, cik būtiskas ir labas matemātikas zināšanas pat tad, ja darba dzīve netiek saistīta ar eksakto zināšanu padziļinātu apguvi, skan aizvien biežāk Arī cik ļoti darba tirgus gaida speciālistus, kuri izvēlējušies apgūt kādu no Stem jomām. Tomēr centralizēto eksāmenu rezultāti parāda, ka matemātikā gadu no gada ir vissliktākie rezultāti.

Piemēram, pērn 9. klases beidzēju vidējais vērtējums matemātikā bija 51%, turklāt matemātikas eksāmenā bija arī vislielākais izkritušo skaits, proti, 826 skolēni. Savukārt vidusskolas absolventi šajā mācību priekšmetā aizvadītajā mācību gadā vidēji ieguva vērtējumu 35%, bet nepieciešamo 10% vērtējumu neieguva vairāk nekā 8% skolēnu.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji uzskata, ka tā vairs nevar turpināties, tāpēc rakstījuši vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, uzsverot, "šobrīd tiek veikta mērķtiecīga matemātikas izglītības līmeņa degradācija un graušana un pašreiz ir izveidots izglītības programmu saturs, kurš labākajā gadījumā veido viduvēju skolēnu masu, tāpēc projekta "Skola 2030" radītās kļūdas nav jālabo, bet jāatzīst, ka projekts ir neveiksmīgs, jāizmet un jāatgriežas pie iepriekšējiem mācību līdzekļiem ar izstrādātu, pārbaudītu metodiku matemātikas apguvē". Vai šim apgalvojumam piekrīt arī citi matemātikas skolotāji un vai tiešām matemātika, kuru pašreiz māca skolās, vairs nav īsta matemātika?