Vidusskolēni no 2020.gada varēs padziļināti apgūt pašu izvēlētos priekšmetus. Jaunajā vidējās izglītības mācību saturā vidusskolēniem būs iespēja izvēlēties sev interesējošus mācību priekšmetus padziļinātai apguvei. Tāpat līdz ar jauno vidējās izglītības saturu plānots ieviest arī dažāda līmeņa centralizētos eksāmenus. Vai vidējā izglītība nākotnē būtu jāiegūst visiem, un kādai jābūt vidusskolai, lai tā atbilstu mūsdienu jauniešu izglītības vajadzībām un sevis pilnveidošanai nākotnē, analizējam Ģimenes studijā. Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas vadītāja radošajā darbā mākslā un dizainā Iveta Heinacka, Pārresoru koordinācijas centra eksperte-konsultante Elīna Petrovska, Ogres 1.vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēknis Kristiāns Zelčs un Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis.