Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Bieži dzirdam, ka mūsdienās skolēniem jau agrīni izprast savas stiprās puses un turpmāko izglītības virzību izvēlēties tām atbilstoši. Kā skolās notiek karjeras konsultācijas, vai tās pieejamas visās Latvijas izglītības iestādēs un kur vēl meklēt karjeras atbalstu pusaudžiem un jauniešiem, interesējamies Ģimenes studijā. Plašāk stāsta karjeras konsultantes Jolanta Jasukeviča un Diāna Šķēle.

Ierakstos uzklausām vecāku pieredzes stāstus par karjeras konsultācijām viņu bērniem.

Pirms kāda laika, iedvesmojoties izglītības izstādē „Skola 2024”, mēs Ģimenes studijā runājām par to, kā vidusskolu absolventiem izvēlēties tālāko studiju virzienu. Jau toreiz sarunā kļuva skaidrs, ka daudzi izvēli ietekmējoši faktori tomēr būtu jāapjauš jau drusku agrāk - pirms vidusskolas, pat vēl pamatskolā un varbūt vēl agrāk. Kā skolēniem jēgpilni plānot savu izglītības un profesionālās karjeras ceļu? Kā šai procesā ir jāiesaistās vai varbūt nav jāiesaistās vai varbūt ļoti uzmanīgi jāiesaistās vecākiem? Ko lietas labā var darīt profesionāli un zinoši karjeras konsultanti kā skolās, tā ārpus tām?