Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Lasīšana ir, var teikt, svarīgākais rīks, kas nepieciešams veiksmīgam mācīšanās procesam. Taču pētījumi liecina, ka Latvijā aizvien samazinās bērnu lasītprasme. Zēni turklāt lasa sliktāk nekā meitenes. Kāpēc tas tā un kā šo problēmu risināt? Kādi rīki ir skolas, bet kādi vecāku ziņā? Ģimenes studijā diskutē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vadošā pētniece Antra Ozola, mamma Ance Jaks, Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko un Pļavnieku sākumsskolas direktores vietniece izglītības jomā Arita Līpenīte.