Eksperti jau ilgāku laiku uzsver - Latvijas skolās nepieciešama efektīva visaptveroša, vienota, starptautiski pārbaudīta pāridarījumu un ņirgāšanās novēršanas programma. Šobrīd tiek plānots uzsākt Somijā izstrādātas vardarbības novēršanas programmas KiVA ieviešanu Latvijā - kā tas notiks un kādi ir priekšnosacījumi tās efektīvai darbībai?

Ģimenes studijā skaidro un vērtē Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta konsultante Nita Jirgensone un resursa "uzvedība.lv" vadītāja Līga Bērziņa, kura arī ir iesaistīta KiVa programmas ieviešanā.

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Bērnu un pusaudžu resursu centru un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju uzsāk KiVa programmas ieviešanu Latvijas skolās. KiVa ir pierādījumos balstīta programma pāridarījuma mazināšanai un novēršanai skolās.

Pāridarījumu un ņirgāšanās jeb mobilā izplatība Latvijas skolu vidē, kā zināms, ir izteikti augsta, visaugstākā starp Eiropas Savienības valstīm, proti, 35% skolēnu atzīst, ka vismaz pāris reizes mēnesī cietuši no vardarbības skolā. Pētījumos arī pierādīts, ka mobilās veicina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Konstatēts arī, ka bērni un pusaudži, kas no tā cietuši, daudz biežāk piedzīvo dažādus psihiskās veselības traucējumus. Latvijā ir vairākas programmas mobinga mazināšanai, tomēr līdz šim atbalsts skolēniem ir bijis fragmentārs un sadrumstalots.

Programmu izstrādājusi Turku universitāte (Somijā), tā veiksmīgi darbojas virknē pasaules valstu, tostarp, Igaunijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Jaunzēlandē, Čehijā u.c. KiVa izmanto kā universālu profilakses programmu skolu vidē, agrīnai intervencei un monitoringam.

Ierakstā uzklausām programmas KiVa autori - Turku universitātes psiholoģijas profesori Kristīnu Salmivalli.

Kā KiVa darbību var novērtēt vecāki, skaidro mamma Irina, kura kopā ar ģimeni šobrīd dzīvo Somijā.

Par skolu un pedagogu motivāciju ieviest KiVa programmu vaicājām arī izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai.

Iniciatīvu Latvijā ieviest pāridarījumu un ņirgāšanās novēršanas programmu vērtē Latvijas Skolu psihologu asociācijas valdes locekle, izglītības psiholoģe Sanita Paula un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga.