Mācībās Eiropas Savienībā ik gadu pārtrauc apmēram 10% skolēnu, Latvijā situācija ir līdzīga - katrs desmitais pamet mācību iestādi, izglītību neieguvis. Kādi ir mācību pārtraukšanas riski un iemesli, kādas iespējas palīdzēt jauniešiem? Projekts “Pumpurs” paredz dažāda veida atbalstu skolēniem, lai samazinātu un novērstu mācīšanās pārtraukšanu. Ģimenes studijā stāsts par to, kā programma darbojas skolu vidē un ar kādiem izaicinājumiem saskaras. Raidījuma viesi: projekta “Pumpurs” vecākā eksperte Kristīne Jozauska, Cēsu pilsētas vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Ineta Lāce-Sējāne un ģimenes attīstības centra “Paskaties” psihologs Miks Valters.

Pētījumi rāda, ka skolēna lēmums pamest skolu nav spontāns, riska pazīmes var pamanīt divus, trīs gadus iepriekš. Šajā laikā var skolēnam radīt atbalsta sistēmu, lai novērstu riskus.

Galvenās lietas, kas var veicināt skolēna lēmumu pamest skolu ir ar veselību saistītie riski, ar izglītības iestādes vidi un mācībām saistītie riski, ar ģimeni saistītie riski, kā dažādi sociālekonomiskie faktori ir risks, kāpēc bērni pārtrauc mācības.

Uz šiem riska faktoriem norāda skolēna uzvedība, mācību sasniegumi, attieksme, komunikācija ar klasesbiedriem, skolotājiem, arī ģimenē. Sadarbojoties to var ieraudzīt, sajust un censties novērst.

Problēmas biežāk sākas jau 4. vai 5.klasē, kad bērnam jākļūst patsāvīgam. Ja bērns nespēj darīt kopā ar citiem, viņš izkrīt no aprites, norāda eksperti.