Mediācija Latvijā pagaidām nav atpazīstama kā efektīvs rīks ģimenes strīdu risināšani, taču daudzi speciālisti to iesaka kā ļoti labu metodi ātrākai konfliktu šķetināšanai.

Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja vietniece, Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas locekle Baiba Kalnmeiere, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Irisa Guntra Turčinska, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekle mediatore Agnese Knabe un zvērināta advokāte, mediatore un psiholoģe Viktorija Portere.

Ierakstā par mediāciju dalās kāds pāris. Elgars ir latvietis, Veronika – poliete, abi iepazinušies studiju laikā Anglijā. Viņi ir precējušies astoņus gadus, trīs no tiem dzīvo Latvijā. Viņu laulībā ir dzimuši trīs bērni. Viņi stāsta, kādu iemeslu dēļ vērsušies pēc palīdzības pie mediatora.

Mediācija ir domstarpību, attiecību saasinājumu risināšanas veids. Atbilstošs mūsdienu prasībām. Ja pāris vai vecāki netiek galā ar problēmu, var griezties pēc palīdzības pie mediatora pēc palīdzības. Tas ir brīvprātīgs process, katram ir vienlīdzīgas tiesības izteikties un kopīgi ar mediatoru tiek meklēti risinājumi, kas der abām pusēm.

Ar mediācijas palīdzību var risināt dažādus konfliktus, arī biznesā, darba attiecībās, bet vispopulārākais ir ģimenes strīdu risināšana ar mediācijas palīdzību.

Mediācija ir arī vispiemērotākais veids domstarpību risināšanai ģimenes jautājumos, jo tas ir jautājums par attiecībām. Šeit nav pareizās atbildes, ir tikai katras puses priešstati par to, kā vajadzētu būt un jautājums ir par to, kā tos savienot.