Vai mūsdienu bērni ir pārāk izlaisti, vai arī viņi, pateicoties audzināšanas metožu maiņai, aug stiprāki, pārliecinātāki par sevi un spējīgi pārvarēt grūtības?

Studijā diskutē Sindija Meluškāne, mamma un "Mans Mazais" redaktore, Iveta Pudāne, bijusī bērnudārza audzinātāja, tagad metodiķe, un Laura Liberte, praktiskā psiholoģe.

Kas ir izlaists bērns - tāds, kuram atļauts viss. Bet bieži vien nevis bērni ir izlaisti, bet vecāki nemāk savam bērnam noteikt robežas. Izlaistu bērnu noteikti pamana uz apkārtējā fona. Bet nevienmēr tie, kurus pamana un kuriem ir grūti iekļauties pieņemtajās normās, ir izlaisti, var būt arī citas problēmas.