No 2020.gada tiks slēgtas vakarskolas, piedāvājot mācības apgūt tālmācībā, neklātienē vai klātienē kādā no vidusskolām. Kur turpmāk mācīsies jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ nav ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, bet dzīve pierādījusi, ka tā tomēr ir nepieciešama. Plašāk par izmaiņu nepieciešamību un mācību modeļiem nākotnē diskutējam Ģimenes studijā. Studijā diskutē: Rīgas vakara ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā Ilze Butevica un Tālmācības vidusskolas “Rīgas komercskola” direktore Ilze Beļinska.

Pa tālruni uzklausām Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecāko eksperti Modru Jansoni. Viņa skaidro, ka pārmaiņas vairāk būs uz papīra, tās vairāk saistītas ar nosaukuma maiņu, turpinot īstenot tās pašas izglītības programmas. Izmaiņas nepieciešamas, jo ir pazudusi robeža starp vakara maiņu vidusskolām un parastajām vidusskolām, no kurām daudzas īsteno līdzīgas programmas – vakara maiņu, tālmācības vai neklātienes.

Ierakstā uzklausām Gulbenes vakara maiņu vidusskolas direktori Zigrīdu Gabrāni. Viņa vērtē mācības vakarskolā. Viedokli izsaka Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa, šī skola no 2020. gada pārņems programmas no vakara maiņu vidusskolas.

Madonā jau vakara maiņu vidusskolas reorganizācija jau notikusi. Stāsta Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode.

Jelgavā savukārt Jelgavas vakara maiņu vidusskolu pievienos Jelgavas amatu vidusskolai. Par pārmaiņām stāsta Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Dišlere un Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Ierakstā uzklausām arī jauniešus, kas izvēlējušies vidējo izglītību iegūt vakara maiņu vidusskolā.