Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Ģimenes studija dodas ciemos pie Ilzes un Jāņa Neideriem. Viņi ir arhitekti, piecu bērnu vecāki un pēdējo gadu lielākais notikums - Jānis, tuviem cilvēkiem nedaudz piepalīdzot, gada laikā pats uzbūvējis ģimenei māju. Tā celta Kocēnu pagastā, uz Jāņa vecvecāku zemes.

Tas būtiski izmainījis ģimenes ikdienu - Neideri no Rīgas pārcēlušies tuvāk Valmierai, Jānis galvenokārt strādā no mājām un viņam ir sava darba istaba, bērni skolojas mājās un vietas tagad netrūkst, lai netraucēti mācītos un arī izkoptu savus talantus, proti, vingrinātos spēlēt mūzikas instrumentus. Un tā ir arī iespēja bērniem diendienā būt saķerē ar dabu.

Bet Ilze tagad ne tikai aprūpē savu lielo saimi, viņa arī aktīvi iesaistās bērnu skološanā un veido Instagram kontu "Būvē māju izdevīgi". Jo viņiem pašiem ir izdevies savu māju uzbūvēt, netērejot lielu naudu, kuras viņiem nemaz nav.

Vai diviem arhitektiem nav bijis grūti vienoties, kāda būs pašu māja? Jānis smej, ka visgrūtāk bijis vienoties par flīžu veidu, bet principā nav bijis domstarpību.

Bet kas ir svarīgi, domājot par to, kāda būs mūsu ģimenes māja?

"Labai mājai jābūt kā mums pašiem ar ķermeni, ja mēs viņu nejūtam, ja neliek par sevi manīt un viss ir kārtībā, tad es daru savas lietas, kas ir svarīgas un tas ir kā fons, kam nevajadzētu būt uzkrītošam. Mūsu uzstādījums bija, ka mājai jābūt maksimāli funkcionālai, tajā pašā laikā, cik vien iespējams vienkāršai. Tas bija mūsu uzstādījums, lai nav samocītas lietas," atzīst Jānis.